Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND PHƯỜNG PHỔ VĂN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội Nông dân phường Phổ Văn đặt cống bi thu gom rác trên đồng ruộng

03/02/2021

Sáng ngày 03/02/2021, Hội Nông dân phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ tiến hành đặt 40 cống bi thu gom, xử lý rác thải ngoài đồng ruộng tại các cánh đồng thuộc tổ dân phố Đông Quang, Tập An Bắc và Văn Trường để bổ sung, thay thế các cống bi đã xuống cấp, hư hỏng. Kinh phí thực hiện hơn 5 triệu đồng do cán bộ, hội viên nông dân tự đóng góp.

Phường Phổ Văn có tổng số 1.303 hội viên nông dân sinh hoạt ở 5 chi hội. Trước đây, một bộ phận nông dân còn có thói quen vứt chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng xuống bờ bao, kênh mương… khiến nguồn nước ở kênh mương, đồng ruộng ngày càng bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân. Trước thực trạng đó, Hội Nông dân phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập các tổ thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay các tổ thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật hoạt động ngày càng nề nếp, hiệu quả.

Đồng chí Trần Quang Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết, thời gian tới, Hội Nông dân phường tiếp tục vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp kinh phí để đặt thêm 50 cống bi tại các cánh đồng còn lại; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến từng cán bộ, hội viên nông dân, rèn cho mình thói quen, sự tự giác trong việc vứt bỏ vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng đúng nơi quy định.

Thông qua việc xây dựng các điểm thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng sản xuất nông nghiệp, mô hình cơ bản thu gom hiệu quả rác thải thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo môi trường đồng ruộng, an toàn vệ sinh thực phẩm hàng nông sản và sức khoẻ cho người nông dân; góp phần thực hiện các chỉ tiêu xã hội, môi trường nông thôn trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Trần Quyết – Hội Nông dân thị xã

Trang thông tin phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3972122

Email: vtphovan-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Quang, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi