Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND PHƯỜNG PHỔ VĂN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Phổ Văn

18/01/2022

Đại biểu dự đại hội cung cấp

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh thị xã Đức Phổ, Hội Cựu chiến binh phường Phổ Văn tiến hành làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự và phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí Trần Dân Tiên - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã biểu dương những thành tích mà Hội Cựu chiến binh phường Phổ Văn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Hội Cựu chiến binh phường cần phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể: phấn đấu phát triển hội viên trong nhiệm kỳ mới từ 10-15 hội viên mới, 100% không có hội viên  nghèo và tái nghèo, tiếp tục duy trì các mô hình hoạt động có hiệu quả, xây dựng mô hình Bí thư chi Đoàn kiêm Chủ nhiệm câu lạc bộ Cựu quân nhân, đồng thời xây dựng mới 02 mô hình theo yêu cầu của thực tiễn.

Tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường nhiệm kỳ 2022-2027 đã lựa chọn bầu ra 09 đồng chí có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường tiếp tục phát huy truyền thống của Hội. Đại hội đã lựa chọn bầu được 04 đại biểu đại diện cho 240 hội viên Hội cựu chiến binh phường Phổ Văn đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã Đức Phổ nhiệm kỳ 2022-2027.

Văn Sanh – Thống Nhất

Trang thông tin phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3972122

Email: vtphovan-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Quang, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi