Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND PHƯỜNG PHỔ VĂN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 19/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân phường Phổ Văn khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026 29-12-2021
2 18/NQ-HĐND Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình trung hạn giai đoạn 2022-2025 29-12-2021
3 17/NQ-HĐND Nhiệm vụ thu-chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách phường năm 2022 29-12-2021
4 16/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 29-12-2021

Trang thông tin phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3972122

Email: vtphovan-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Quang, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi