Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND PHƯỜNG PHỔ VĂN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 33-NQ/ĐU Nghị quyết về mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2022 22-12-2021
2 01-NQ/ĐH Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phổ Văn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 19-05-2020

Trang thông tin phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3972122

Email: vtphovan-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Quang, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi