Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND PHƯỜNG PHỔ VĂN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 20/KH-UBND Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) 28-06-2022
2 04/TB-MTTQ-BTT Thông báo về việc thực hiện "Ngày chủ nhật xanh" vệ sinh đường làng, ngõ xóm 23-06-2022
3 10/QĐ-UBND Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân phường Phổ Văn 10-01-2022
4 02/KH-UBND Triển khai công tác bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2024 05-01-2022
5 44/KH-UBND Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính năm 2022 31-12-2021
6 1180/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua-khen thưởng phường Phổ Văn 30-12-2021
7 19/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân phường Phổ Văn khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026 29-12-2021
8 18/NQ-HĐND Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình trung hạn giai đoạn 2022-2025 29-12-2021
9 17/NQ-HĐND Nhiệm vụ thu-chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách phường năm 2022 29-12-2021
10 16/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 29-12-2021
11 1174/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách phường năm 2021 29-12-2021
12 1173/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 28-12-2021
13 1169/QĐ-UBND Quyết đinh ban hành Kế hoạch "Tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương" trên địa bàn phường Phổ Văn 27-12-2021
14 1167/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường Phổ Văn 24-12-2021
15 33-NQ/ĐU Nghị quyết về mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2022 22-12-2021
16 1131-1135/QĐ-UBND Kiện toàn Tổ Covid cộng đồng 17-12-2021
17 39/KH-UBND Cải cách hành chính năm 2022 16-12-2021
18 78/TTr-UBND Về việc kế hoạch đầu tư xây dựng công trìnhtrung hạnnăm 2022–2025 phườngPhổ Văn 16-12-2021
19 1113/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban quản lý quỹ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng 10-12-2021
20 01/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của UBND phường Phổ Văn nhiệm kỳ 2021-2026 26-10-2021
21 01-NQ/ĐH Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phổ Văn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 19-05-2020

Trang thông tin phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3972122

Email: vtphovan-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Quang, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi