Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND PHƯỜNG PHỔ MINH - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Đảng bộ phường Phổ Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI

05/05/2020

Sáng ngày 05/5/2020, Đảng bộ phường Phổ Minh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Kiên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thịnh - Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã; cùng lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy và 144 đảng viên trong Đảng bộ phường.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, kinh tế của phường Phổ Minh tiếp tục tăng trưởng khá, đa số các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XX đề ra. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2015 – 2020 đạt trên 887 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng: thương mại dịch vụ đạt 22,7%, công nghiệp - xây dựng đạt 30,4%, nông nghiệp giảm còn 46,9%. Bình quân giá trị sản xuất đầu người đạt 37,6 triệu đồng, tăng 2,6 triệu đồng/người/năm so với Nghị quyết. Kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư trên 46 tỷ đồng. Công tác thu, chi ngân sách được thực hiện đúng quy định, các nguồn thu được khai thác và quản lý tốt. Công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng; cuối năm 2019, phường Phổ Minh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm được triển khai đạt kết quả khá, tỷ lệ hộ nghèo của phường đến nay giảm còn 4,11%. Bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 87%.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Trong 05 năm qua, toàn phường đã kết nạp 25 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện nay lên 168 đồng chí. Trong nhiệm kỳ, đã cử 04 đồng chí đi học Đại học hành chính; 07 đồng chí đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường còn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Cũng trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành giám sát 16 lượt tổ chức Đảng; qua đó đã kiểm điểm, xử lý đối với 02 đảng viên vi phạm...

Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới và Phát triển”, các đại biểu tham dự đại hội đã tập trung thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ phường Phổ Minh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó chú trọng một số nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng như: đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển mạnh chăn nuôi và thủy sản gắn với an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt quy hoạch phát triển phường gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của thị xã Đức Phổ; tập trung phát triển công nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; tăng cường thu ngân sách trên cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh để khai thác, mở rộng nguồn thu; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện tốt quy trình phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên hằng năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy; các phong trào của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư và tập trung vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương…

Tại đại hội, các đại biểu tham đã bỏ phiếu, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới gồm 12 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Sáu tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phổ Minh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu (gồm 9 đồng chí) đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã Đức Phổ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Thúy Yến – Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Trang thông tin phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 2213350

Email: vtphominh-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Khu dân cư Tân Tự, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi