Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND PHƯỜNG PHỔ MINH - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Mặt trận Phổ Minh triển khai các mô hình thực hiện Chủ điểm năm 2020

Mặt trận Phổ Minh triển khai các mô hình thực hiện Chủ điểm năm 2020

14:25 31/08/2020

Sáng ngày 31/8/2020, Ủy ban MTTQVN phường Phổ Minh phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị triển khai mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và hạn chế sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt ở cộng đồng dân cư, hộ gia đình. Đây cũng là Chủ điểm năm 2020 của Ủy ban MTTQVN các cấp.

Trang thông tin phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 2213350

Email: vtphominh-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Khu dân cư Tân Tự, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi